Zadra to rewelacyjne czasopismo feministyczne, na łamach którego znajdują się tylko dobre teksty o ważnych kobiecych sprawach. Często też o seksualności kobiet.

Na stronie o Zadrze możemy przeczytać: „Zadra jest feministycznym kwartalnikiem, wydawanym przez Fundację Kobiecą eFKa od jesieni 1999 roku w Krakowie. Redakcję tworzą Beata Kozak (redaktor naczelna) i Sławomira Walczewska. Nakład wynosi 2500 egzemplarzy – i systematycznie wzrasta. Objętość – 68 stron formatu A4, okładki są kolorowe, środek dwukolorowy. Pismo można kupić w Empikach i w kioskach Kolportera.”

Udostępnij ten post: