dział: kalendarium

2013.03.23. Warszawa - Warsztat – Przemilczane „S” oraz pomijane „G”, czyli Seksualność i Gender w pomocy psychologicznej

dodano: 2013.01.18
Warsztat stanowi trzecią część cyklu szkoleniowego dla profesjonalistów, dotyczącego pomocy psychologicznej osobom LGBTQ, realizowanego w ramach Programu Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego dla Osób LGBTQ „Tęczówka.

Jednocześnie warsztat ten dostępny jest dla WSZYSTKICH osób zajmujących się pomocą psychologiczną, jako taką. Wcześniejsze uczestnictwo w innych zajęciach (wspomnianego wyżej) cyklu szkoleniowego Programu „Tęczówka” nie jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na proponowane zajęcia warsztatowe.

OPIS WARSZTATU

W programach całościowych, kilkuletnich szkoleń z zakresu psychoterapii, w szeregu codziennych rozmów z superwizorami oraz kolegami i koleżankami zajmującymi się pomocą psychologiczną, milczeniem pomija się często oczywisty fakt: „pomagacza” (np. psychoterapeutę/kę) charakteryzuje określona seksualność* oraz gender** i wnosi on/ona te osobiste wymiary do kontaktu pomocowego. Tak więc udzielamy pomocy psychologicznej, mając (zazwyczaj) ustaloną orientację seksualną, identyfikując się, jako kobieta/mężczyzna (lub inaczej), wchodząc (lub nie) w stereotypowe role genderowe (czyli: męskie/kobiece).

Nasza seksualność i gender mają wpływ na sposób przeżywania kontaktu z klientem/ką, np. mogą decydować o tym, czy klient/ka, bądź opowiadane przez niego/nią historie okażą się dla nas atrakcyjne seksualnie. Wtedy, w procesie niesienia pomocy oraz podczas superwizji, będziemy musieli sobie z tym konstruktywnie poradzić, nie naruszając bezpiecznych granic kontaktu z klientem/ką. Jednocześnie warto zauważyć, że własne pobudzenie, JEŚLI ŚWIADOME I PRZYJĘTE PRZEZ NAS Z AKCEPTACJĄ, może czasem stanowić cenną informację nt. sposobu, w jaki klient/ka buduje z nami relację. Podobnie, uświadomienie sobie wpływu Kultury (m.in. heteronormatywność, homo-/bi-/transfobia) na kształtowanie się naszej własnej seksualności i genderu, może być pomocne w zrozumieniu kulturowej presji, jakiej podlegały/ją seksualność i gender przynajmniej części osób, zgłaszających się po psychologiczne wsparcie.

W gabinecie jesteś Ty oraz osoba, której zdecydowałeś/aś się nieść pomoc. Wydaje się, że najlepsze, co możesz zrobić dla tego kontaktu – dla osoby, która zgłosiła się do Ciebie po wsparcie oraz dla siebie w tu-i-teraz, to ROZUMIEĆ I ZNAĆ SIEBIE W TEJ RELACJI. Oznacza to m.in. uświadamiania sobie różnych aspektów własnej seksualności oraz genderu (np. Jakie mam potrzeby/fantazje seksualne? Czy mam potrzeby hetero-/bi-/ homoseksualne? Jak bardzo przywiązany/a jestem – i po co – do myślenia w kategoriach ról genderowych?).

Celem tego warsztatu jest przede wszystkim poszerzenie świadomości osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną (lub zamierzających podjąć taką pracę) odnośnie do ich seksualności i genderu. Ma to stanowić znaczące wsparcie m.in. w budowaniu bezpiecznych, nieraniących granic w kontakcie z klientami/kami oraz w czerpaniu trafnych informacji z analizy przeniesienia-przeciwprzeniesienia.

Warsztat ten szczególnie polecany jest osobom, zajmującym się pomocą psychologiczną klientom/kom o nienormatywnej seksualności i/lub genderze (LGBTQIA). Tematyka seksualności i/lub genderu niejednokrotnie stanowi w przypadku takiej pomocy ważną składową zgłaszanych trudności.

*Seksualność – jest integralną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czynników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym m.in. wymiar biologiczny, psychiczny, społeczno-kulturowy. Seksualnością można określić każdą interakcję z osobą i/lub obiektem interpretowanym subiektywnie jako atrakcyjny seksualnie.

Gender (Tożsamość genderowa) – osobiste poczucie przynależności do określonej płci.

Uczestnicy. Do udziału w warsztacie zapraszamy przede wszystkim specjalistów i specjalistki pracujących w obszarze wsparcia i pomocy psychologicznej – w szczególności psychoterapeutów/ki, psychologów/żki zatrudnionych w szkolnictwie oraz służbie zdrowia, pedagogów/żki, pracowników/czki socjalnych/ne, pracowników/czki telefonów zaufania, seksuologów/żki itd.

Sposób pracy. Dominującą formą pracy podczas tego spotkania będzie doświadczenie własne uczestników/czek (w szczególności chodzi tu o przyglądanie się, eksplorację osobistych wątków, dotyczących przeżywania własnej seksualności oraz genderu). Aktywności warsztatowe będą połączone z pokazami wideo oraz mini-wykładami.

Materiały i certyfikat. Uczestnicy/ki otrzymają materiały szkoleniowe oraz Certyfikat uczestnictwa w warsztacie, wydany przez Polsko-Amerykańskie Centrum Psychoterapii TOTUM.

PROGRAM SPOTKANIA (GŁÓWNE ZAGADNIENIA)
• Teoretycznie o tożsamości seksualnej – wokół definicji:
o płeć biologiczna,
o tożsamość genderowa,
o role genderowe,
o orientacja seksualna
• Różnorodność praktyk seksualnych oraz alternatywnych stylów życia (np. poliamoria, BDSM, swing, Tantra);
• Przyglądanie się przez Uczestników/czki wymiarom własnej tożsamości seksualnej oraz kwestii osobistych potrzeb i preferencji seksualnych;
• Tematyka seksualności i genderu (w szczególności seksualności i genderu „pomagacza/ki” – np. psychoterapeuty/ki) w procesie niesienia pomocy psychologicznej;

Uważamy, że byłoby świetnie, gdyby w części warsztatu poświęconej pracy pomocowej, Uczestnicy/czki wnosili – przygotowane przez siebie – wątki superwizyjne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
• Organizatorzy: Program Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego dla Osób LGBTQ „Tęczówka”, Pozytywna Seksualność oraz Polsko-Amerykańskie Centrum Psychoterapii TOTUM;
• Termin: 23-24 marca 2013;
• Miejsce: Polsko-Amerykańskie Centrum Psychoterapii TOTUM, ul. Służewska 2 lok. 23 (Metro Politechnika), 00-569 Warszawa;
• Cena: 390 PLN brutto;
• Zajęcia będą odbywały się w godzinach: sob. 10.00-18.00; niedz. 09.00-17.00 (każdego dnia przerwa na obiad, trwająca 1h);
• Zakwaterowanie: we własnym zakresie;
• Posiłki: we własnym zakresie;
• Zapisy: mailowo u prowadzącego – Daniel Bąk, dbak@gestalt.waw.pl;
• Ostateczna rezerwacja udziału w warsztacie odbywa się poprzez przesłanie (mailem) uzupełnionego Formularza rejestracyjnego (przesyłany Uczestnikowi/czce po mailowym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w warsztacie) oraz wpłatę:
a) pełnej opłaty za udział w warsztacie – 390 PLN, bądź zadatku – 150 PLN – wpłaty w takiej wysokości obowiązują do dn. 24 lutego 2013,

b) pełnej opłaty za udział w warsztacie – 390 PLN – wpłata w takiej wysokości obowiązuje od dn. 25 lutego 2013.

Osoby, które wpłacą zadatek, proszone są o uzupełnienie brakującej kwoty (390-150=240 PLN) najpóźniej w terminie 18-21 marca 2013.
• Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:
o Nazwa konta: TOTUM Psychoterapia
o Numer konta: 12 2490 0005 0000 4500 4830 2864
o Nazwa banku: Alior Bank
o Tytuł wpłaty: SEKSUALNOŚĆ_III2013
• W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie do dn. 10 marca 2013, zwracana będzie cała, wpłacona wcześniej kwota; po tym terminie kwota zwracana Uczestnikowi/czce będzie pomniejszona o wartość zadatku;
• W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych do uczestnictwa w warsztacie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania spotkania na 7 dni przed jego terminem. W takiej sytuacji pieniądze wpłacone przez osoby, które już zarezerwowały sobie miejsce warsztatowe, zostaną im w całości zwrócone.
Opinie Uczestników nt. szkolenia „Podstawy pomocy psychologicznej dla osób LGBTQ” można znaleźć tutaj.

Opinie Uczestników nt. szkolenia „Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ: relacja terapeutyczna, trudne sytuacje, etyczne dylematy” można znaleźć tutaj.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH:
Daniel Bąk – psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny (ukończył 4-letnie, całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie), psycholog oraz biolog; doktor nauk medycznych. Interesuje się tematyką seksualności oraz genderu w psychoterapii. Specjalizuje się m.in. w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom reprezentującym nienormatywne odmiany seksualności i genderu (w szczególności: lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, trans, określających siebie, jako queer, aseksualnym, interseksualnym), a także nienormatywne formy związków (np. poliamoria). Autor i współautor szkoleń/warsztatów dla profesjonalistów, wystąpień konferencyjnych oraz publikacji w zakresie opisywanej tematyki.

Agata Loewe – prowadzi konsultacje psychologiczne oraz seksuologiczne w Kampanii Przeciw Homofobii – KPH, Trans-fuzji oraz Pozytywnej Seksualności. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia Kliniczna oraz Społeczna Psychologia Stosunków Międzykulturowych) oraz Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie uzyskała tytuł Doctor of Human Sexuality (DHS) i kontynuuje studia w kierunku uzyskania Ph.D. Studiuje także w Krakowie na podyplomowych studiach Systemowej Terapii Rodzin (całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii) oraz uczestniczy w procesie certyfikacji SexCoachU. Od 4 lat działa w organizacjach pozarządowych, zajmujących się wyrównywaniem szans osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz promocją zdrowia psychicznego, reprodukcyjnego i seksualnego (KPH, Ponton, IGLYO, Trans-fuzja, YouAct). Jej specjalizacją są badania nad płcią, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi i identyfikacjami płciowymi oraz alternatywnymi stylami życia (m.in. LGBTQIA, Tantra, BDSM, Poliamoria). Zajmuje się pracą na rzecz promocji Ruchu Pozytywnej Seksualności, bezpieczniejszych, odpowiedzialnych i konsensualnych zachowań seksualnych oraz świadomych związków. Współtworzy również e-magazyn internetowy MoreLove.eu oraz prowadzi warsztaty pracy nad rozwojem własnej seksualności.

www.pozytywnaseksualnosc.pl
 

komentuj

autor:


najnowsze artykuły

O komunikacji w seksie. Voca w radiu RAM
seksualność kobiet » seks
O komunikacji w seksie. Voca w radiu RAM
Jak skomunikować się z partnerem czy partnerką w seksie i w związku? Jak udzielać sobie informacji zwrotnej? Jak mówić o swoich uczuciach i fantazjach? O tym właśnie rozmawiamy w Misji na Marsa w Radiu RAM. Przepytają mnie Marcin Furmański i Krzysztof Janoś. Dziękuję za wspólną podróż!
 
Bądź bardziej kobieca, ukryj swój okres!
seksualność kobiet » miesiączka
Bądź bardziej kobieca, ukryj swój okres!
Babeczki, bądźcie bardziej kobiece, schowajcie swój okres - mówi nam kultura. Mówi to ustami osób każdej płci. Co świetnie widać na filmiku Skit Box ”I got tha flow”. Ale kobiety z tego wideo chcą być sobą, nie stosować się do norm społecznych za wszelką cenę i - właśnie - nie ukrywać swojej kobiecości.
 
Czułość i seks – czego tak naprawdę pragniesz?
seksualność kobiet » seks
Czułość i seks – czego tak naprawdę pragniesz?
Pod rozległym pojęciem seksu mieści się też niedostrzeżona jako odrębny impuls potrzeba bycia obejmowanym, otaczanym troską innej osoby, niańczonym i zapewnianym o miłości nie dlatego, że przyniosło się do domu pensję czy upiekło placek, ale po prostu dlatego, że się istnieje.
 
Ecstatic dance Wrocław - 18.03.2017
seksualność kobiet » wiadomości
Ecstatic dance Wrocław - 18.03.2017
Zapraszamy do magicznej podróży, podczas której Freya poprowadzi Cię w uzdrawiającą przestrzeń serca na spotkanie z Ixcocoa - Devą Kakao, odkrywając subtelne moce miłości, błogości i szczęścia.
 
Stracić dziewictwo, aby uprawiać seks co 2 godziny
seksualność kobiet » kultura
Stracić dziewictwo, aby uprawiać seks co 2 godziny
komentarze (2)
To jest w końcu najważniejsze w byciu kobietą – bycie seksownym kociakiem, który jest posłuszny swojemu panu. To mówił ”Zmierzch”, to mówiło ”Pięćdziesiąt twarzy Greya”, to mówi internetowa wyrocznia dla polskich nastolatków.
 
zobacz też

”Romantyczna kochanka” kontra rzeczywistość

Sonda

Jestem
  • Kobietą
  • Mężczyzną
  • Inne

zobacz wyniki »
subskrybuj nasz newsletter